STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień! VIII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień! VIII edycja

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 19 października 2020 r. do 15 marca 2021 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niosą uzależnienia.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu „STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 6 z 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!:

 1. „Uzależnieniom mówię nie” – zainscenizowanie kilku sytuacji, w której potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca np. do używek. Dyskusja na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych uzależnieniami. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat „Uzależnienia – jak się przed nimi bronić”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Zorganizowanie dla uczniów i rodziców spotkania z lekarzem nt. niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z używek, z policjantem nt. odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy oraz psychologiem/pedagogiem nt. uzależnienia od Internetu, telefonu, zakupów… Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przeprowadzenie w klasach prelekcji na temat: „Konsekwencji uzależnień wśród dzieci i młodzieży” – Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Przygotowanie pracy plastycznej pt. „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. „Kiedy kończy się zabawa a zaczyna uzależnienie”? Przygotowanie pracy pisemnej przez uczniów nt. uzależnienia od Internetu. Ocena na podstawie sprawozdania i prac pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Nakręcenie krótkiego filmików nt. „Stop uzależnieniom”. Ocena na podstawie sprawozdania i filmu, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Przygotowanie plakatu „Stop spędzaniu wolnego czasu z telefonem”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zorganizowanie ogólnoszkolnego biegu/wyprawy rowerowej pod hasłem „Bieg ku zdrowiu”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych” który w okresie 19.10.2020 r. do 19.01.2021 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 19 października 2020 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie, samorządy uczniowskie i uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 marca 2021 r.
 • Adres jury konkursu „STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!”: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@stop-uzaleznieniom.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!