Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych XVII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych XVII edycja

który odbędzie się w okresie od 16.09.2022 r. do 16.11.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 13 października 2023 r.

Program kursu:
 1. Uzależnienie – co to? Kiedy się zaczyna? – wstęp do przedmiotu.
 2. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży od: alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, Internetu, telefonu, zakupów…
 3. Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży.
 4. Psychopatologiczne konsekwencje uzależnień.
 5. Współpraca szkoły z Policją, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami terapii uzależnień itd.
 6. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych – dobre praktyki.
 7. Scenariusze zajęć dot. tematyki profilaktyki uzależnień.
 8. Jak być kompetentnym profilaktykiem w szkole.
 9. Tworzenie środowiska wolnego od uzależnień.
 10. Działania interwencyjne.
 11. Promocja zdrowia.
 12. Charakterystyka ucznia wolnego od uzależnień.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail
    (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.